incl. BTW & incl. bezorging

Voordat haagplanten de gewenste kwaliteit hebben die wij u kunnen bieden, gaan ze vooraf aan een intensief groei- en verzorgingsproces. De plaats waar planten worden gekweekt en uitgroeien tot volledig gezonde haagplanten wordt een boomkwekerij of containerveld genoemd. Hier kunt u lezen wat een kwekerij is, wat er gebeurt en welke haagplanten er groeien.
De meeste mensen hebben wel eens een kwekerij gezien; een weiland met lange rijen vaak zeer goed verzorgde planten of bomen. Wij willen u graag informeren over waar zij vandaan komen en proberen een antwoord te geven op de vraag "Wat gebeurt er op een boomkwekerij?".

Het planten van de planten

Voordat we haagplanten planten kunnen, hebben we een leeg veld. Dit stuk land is gelijkmatig vlak en volledig zwart van vruchtbare grond. Deze grondsoort is van groot belang; de grondsoort draagt bij tot de ontwikkeling van het wortelgestel en de kwaliteit van de haagplant. Dit geldt voor alle haagplantsoorten, bijvoorbeeld de Thuja, de Taxus en de Laurier. Er zijn veel verschillende grondsoorten, elk met zijn eigen vruchtbare eigenschappen. Wij telen op leemachtige zandgrond.
Het is zeer belangrijk dat de grond van de haagplanten vruchtbaar is. In onze boomkwekerij planten we daarom maar 3 tot 4 jaar na elkaar op hetzelfde stuk grond. Na deze tijd zijn de voedingsstoffen in de bodem minimaal. Het jaar daarop kweken wij hier geen planten, maar voorzien wij de grond van meststoffen en zaaien wij soms een groenbemester. De groenbemester zorgt voor de aanvoer van organisch materiaal.

Om de planten te planten, gebruiken we een tractor en een boor om de plantgaten op de juiste afstand van elkaar te boren. De afstand tussen de gaten is belangrijk voor een goede groei van de haagplant. Door de planten iets verder uit elkaar te zetten, kan het loof van de haagplant vol en krachtig groeien; dit resulteert in een volle kwaliteit. Als de gaten te dicht bij elkaar worden geboord, zullen de planten tegen elkaar aan groeien en zal een deel van het bladerdek geen zonlicht krijgen. Dit leidt tot een mindere kwaliteit van de haagplant. De grootte van de gaten is ook belangrijk; kleinere planten hebben kleinere wortels en dus kleinere gaten dan de grotere haagplanten.
Als de gaten geboord zijn, kunnen we ze planten. Kleine haagplanten worden geplant met een tractor en een plantmachine. Grotere planten worden vaak met de hand geplant. Ze worden in de gaten geplaatst, daarna drukken we de kluiten stevig aan met onze voeten. Net als in jouw tuin is het belangrijk dat de haagplant stevig en recht staat, zodat de wortels goed wortelen en de plant mooi rechtop groeit.

Haagplanten kweken op de boomkwekerij | Gardline

Verzorging van haagplanten

In het begin is de haagplant op de boomkwekerij nog een - kleine - plant. Na jaren en goede verzorging groeit hij uit tot de gewenste haagplant voor jouw tuin.

Wanneer de planten in het land staan, verzorgen wij de haagplanten het hele jaar door zeer intensief. Wij weten dat de haagplant die de beste verzorging krijgt, beter groeit en zich beter ontwikkelt dan de plant die bijvoorbeeld minder goed wordt bemest of gesnoeid. Met zijn knowhow weet het team van Gardline welke haagplant welk bodemtype en welke verzorging nodig heeft. Je kunt dus gezonde, sterke en volle haagplanten kopen in onze webshop.

Haagplanten water geven

Onmiddellijk na het planten, begint de eerste verzorging. Het is belangrijk dat de haagplanten bij het wortelen voldoende water krijgen. Vooral voor Coniferen is water geven na het planten belangrijk, liefst zo snel mogelijk. Het is niet de bedoeling dat de planten verdrinken, maar de grond moet wel licht vochtig zijn. Ook aan de onderkant van de kluit, op een diepte van ongeveer 30 cm. Vooral tijdens langere, droge perioden in het voorjaar en de zomer zijn wij druk bezig met het water sproeien over de haagplanten in onze kwekerij.
We gebruiken een tractor om de grote sproei-installatie op de juiste plaats te zetten. De toevoerslang wordt dan aangesloten op een bron in de grond of gelegd in een grote sloot of beek. Het sproeisysteem rolt automatisch over het land, zodat alle haagplanten water krijgen. Met dit sproeisysteem kunnen we de planten op de boomkwekerij altijd van voldoende water voorzien.
Wij geven de planten en bomen bij voorkeur 's avonds water, wanneer de zon niet meer goed schijnt. Dit voorkomt dat het blad van de haagplanten verbrandt door de zon.

Haagplanten bemesten

Een voedselrijke bodem zorgt voor een betere ontwikkeling van de haagplant. Als de haagplant ook nog wordt bemest, wordt hij nog sterker en vitaler. Bemesting van planten in kwekerijen is daarom een belangrijk onderdeel van het kweken van gezonde planten. In de loop van het jaar bemesten wij de haagplanten regelmatig.
Elk voorjaar voegen we kunstmest toe aan de grond. Het bemesten van de haagplanten in deze periode is belangrijk, omdat we na deze bemesting de haagplant snoeien. Mede dankzij de nieuwe bemesting worden de nieuwe scheuten voller, sterker en kleurrijker. Wij bemesten onze planten ook in andere seizoenen, vooral in de zomer en de nazomer, om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren.
Op de boomkwekerij gebruiken wij voor de bemesting van haagplanten zowel organische, natuurlijke meststoffen als kunstmestsoorten, de zogenaamde N-meststoffen. Het goede van organische voedingsstoffen, zoals compost, potgrond of tuinturf is dat ze een langdurig effect hebben. Kunstmest is een soort meststof die de planten in één keer voorziet van een breed scala aan voedingsstoffen.
We bemesten de haagplanten met een tractor met een grote trechter erachter. Deze tractor is uitgerust met hoge, smalle banden die ons in staat stellen door de smalle gangpaden tussen de haagplanten te rijden.

Naast het bemesten van de planten en de grond is het belangrijk om ziekten van de planten in de kwekerij te voorkomen. Om deze ziekten en ongewenste insecten uit de buurt van de haagplanten te houden, is het gebruik van bestrijdingsmiddelen helaas noodzakelijk. Wij doen dit op de meest milieuvriendelijke manier; wij gebruiken zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen. De verdeling ervan wordt per haagplant beoordeeld en gebeurt dus erg precies en op het juiste moment. Zo weinig mogelijk verspilling.
Het team van Gardline en de meeste andere kwekerijen is één met de natuur en wil daarom zo weinig mogelijk schade toebrengen aan de natuur en de haagplanten.

De verzorging van planten op de boomkwekerij | Gardline

Haagplanten snoeien

Om je een mooie, volle en dichte haagplant te bieden, moeten we de regelmatig haagplant snoeien. Door een haagplant te snoeien, wordt ze compacter en voller. Wanneer een plant of boom wordt gesnoeid, stopt de groei op de snoeiplek. De plant is echter altijd op zoek naar een manier om te groeien, wat resulteert in nieuwe, jonge scheuten. Het snoeien van de planten leidt tot meer vertakking van het loof; de haagplant wordt compacter en ondoorzichtiger.

Haagplanten worden bij voorkeur 2 keer per jaar gesnoeid op de boomkwekerij. De eerste snoeibeurt vindt plaats in het voorjaar, meestal in de periode, nadat het gevaar voor vorst is geweken en vóór de langste dag van het jaar. De meeste haagplanten worden in augustus of september voor de tweede keer gesnoeid. Na september snoeien we de planten niet meer, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de winter en het risico van vorstschade wordt beperkt.

De snoei van de planten varieert naargelang van de soort. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de Taxus en de Laurier haagplanten enigszins rigoureus terugsnoeien, terwijl wij de Thuja haagplant lichtjes moeten terugsnoeien. Het Gardline team besteedt veel zorg aan het knippen van planten.

Grotere haagplanten snoeien wij met een hoge, speciale snoeimachine. Aan deze machine hangen 2 lange elektrische snoeischaren, die we gebruiken om elke plant afzonderlijk te snoeien. Omdat de snoeischaar kan draaien, knippen we de haagplant van alle kanten gelijkmatig terug.
We knippen kleine haagplanten met een tractor met een knipmachine erachter. Met deze knipmachine kunnen we 3 kleine haagplanten tegelijk terugsnoeien.
Vormplanten snoeien we met de hand om hun strakke vorm te behouden.

Een goed gewortelde kluit

De kwaliteit van de haagplant wordt vooral bepaald door de vertakking. Een goede vertakking geldt niet alleen voor het loof boven de grond, maar ook voor de kluit onder de grond. Het snoeien van wortelkluiten noemen we steken. Op de boomkwekerij steken we de kluiten van haagplanten om de 3 jaar. Haagplanten die hoger zijn dan 140 cm worden in de regel 3 keer verplant. Het resultaat is een goed ontwikkeld wortelstelsel.
Door de wortelkluit door te steken, vormt de wortel nieuwe kleine zijwortels. Alle wortels hebben wortelharen. De wortelharen zorgen ervoor dat de wortel een groter oppervlak heeft en daardoor meer voedsel en water kan opnemen. Door regelmatig de kluit te steken, blijft het wortelgestel sterk en compact, wat de ontwikkeling en de groei van de haagplant bevordert.
Haagplanten waarvan de kluiten regelmatig worden losgemaakt en dus goed doorworteld zijn, zullen in je tuin veel beter groeien dan planten waarbij dit niet het geval is. Daarom kunnen wij je een maand lang 100% groeigarantie op al onze gekweekte haagplanten geven.

Om kluiten van grotere haagplanten te steken, gebruiken wij op de boomkwekerij een moderne machine waarop 2 lange spades zijn gemonteerd. Wanneer deze machine over een plant wordt geplaatst, worden de spades driemaal in de grond gestoken om de kluit rondom los te maken.
Net als bij het snoeien van kleine haagplanten, gebeurt dit met een machine achter de tractor. Terwijl het snoeien van de kleine planten gelijktijdig werd uitgevoerd op 3 haagplanten, gebeurt het steken van de kluit van de kleine haagplant steeds afzonderlijk.

Topkwaliteit haagplanten op de Gardline boomkwekerijen

Wat is het rooien van haagplanten?

Het doel van het kweken van haagplanten is te zorgen voor volle, gezonde planten van hoge kwaliteit. Wanneer de haagplant op de boomkwekerij goed ontwikkeld is en de gewenste hoge kwaliteit heeft bereikt, kan ze worden verkocht. Wij kunnen de haagplanten dan verkopen via onze webshop Gardline.nl.

Zodra je je bestelling in onze webwinkel hebt geplaatst, ontvangen wij automatisch een bericht. Je bestelde haagplanten zullen dan het land uit worden gerooid. Haagplanten rooien betekent ze uitgraven en klaarmaken voor verzending. Dit betekent dat je planten pas uit het land worden gegraven nadat je ze hebt besteld. Daarom leveren wij altijd fris van het land gerooide haagplanten. Met deze methode ontwikkelt de plant zich maximaal en geniet ze de grootste bescherming. Omdat de planten of bomen zo lang mogelijk in de grond blijven, zitten ze nooit zonder water en is het risico dat de wortels uitdrogen zo klein mogelijk.

Voor het rooien van kleine haagplanten gebruiken we onze snoeimachine of we doen het met de hand met een spade. De steekmachine is meer dan 2 meter hoog, zodat we ons gemakkelijk over de planten kunnen verplaatsen. Er zitten 2 lange schoppen op deze machine. Deze 2 schoppen worden drie keer aan weerszijden van de haagplant in de grond geduwd; telkens iets naast elkaar.
Wij rooien grote haagplanten met grotere kluiten met de hand op onze kwekerij. Dit betekent dat we de spade herhaaldelijk met de hand rond de plant in de grond duwen, zodat de kluit losjes in de grond ligt.

Na het steken zit de kluit van de plant los in de grond. De plant wordt met de kluit uit de grond gehaald. Vervolgens wordt een elastisch of metalen net of een jutedoek rond de kluit gemaakt. Dit net of doek houdt de grond rond de wortels vast, zodat ze bijvoorbeeld tijdens het vervoer niet worden beschadigd. De grond beschermt de wortels van de haagplant ook tegen wind en zon; door de wind kunnen de wortels sneller uitdrogen en ook verdragen de wortels direct zonlicht niet goed.
Bij kleine haagplanten, die vaak minder dan 120 cm hoog zijn, worden de kluiten mechanisch in het gaas vastgebonden, waarbij het gaas met een gaasmachine om de kluit wordt getrokken. De kluiten van grotere haagplantsoorten worden afgedekt met een jute- of metalen net. Dit laatste wordt een draadkluit genoemd. We binden de kluiten van de grotere planten met de hand vast.
De gerooide haagplanten of bomen worden vervolgens verzameld en op pallets of in palletboxen klaargemaakt voor verzending naar de klant.

Verschillende haagplant soorten | Gardline

Welke haagplanten worden op een boomkwekerij gekweekt?

Er zijn veel verschillende boomkwekerijen. Veel kwekerijen richten zich op één bepaalde haagplant of boom, en specialiseren zich daarin. Zij hebben een brede kennis van deze plantensoort, en het materieel zoals tractoren en andere machines is er ook op afgestemd.
In geval van een specialisatie richt een boomkwekerij zich bijvoorbeeld specifiek op Coniferen en kweekt hij alleen de Thuja-soorten en een aantal Taxus-haagplanten. Er zijn ook kwekerijen die gespecialiseerd zijn in de kleine Buxushaag of in diverse beukenhagen. Er zijn in Nederland tevens veel boomkwekerijen die zich volledig richten op laan- of leibomen.

Daarnaast zijn er tuinbouwbedrijven die veel verschillende soorten haagplanten kweken. Dit zijn vaak grotere boomkwekerijen. Deze boomkwekerijen beschikken over personeel met kennis van de door hen gekweekte haagplantsoorten en een groot machinepark; meerdere tractoren en veel verschillende machines om de haagplanten de juiste verzorging te geven.

Gardline kweekt veel haagplanten in zijn kwekerij. Het team van Gardline is elke dag op de kwekerij te vinden om de planten perfect te verzorgen en jou haagplanten van hoge kwaliteit aan te bieden.
Voor de plantensoorten die wij niet kweken, werken wij uitgebreid samen met andere kwekerijen. Deze boomkwekerijen zijn allemaal gespecialiseerd in hun eigen plantensoort. Dankzij de knowhow van deze boomkwekers, garanderen wij haagplanten van de hoogste kwaliteit. Daarom geven wij je met een gerust hart een maand lang 100% groeigarantie.

check_circle Behulpzaam en persoonlijk contact
check_circle Aangroeigarantie
check_circle Frisse planten van topkwaliteit
check_circle Gratis bezorging
check_circle Klanten beoordelen ons met 5 / 5