incl. BTW & incl. bezorging

Dank u voor uw interesse in onze Online-Shop. De bescherming van uw privacy vinden wij erg belangrijk. Hieronder informeren wij u in detail over de behandeling van uw gegevens.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden

U kunt onze Online-Shop bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan toegangsgegevens alleen op in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een probleemloze werking van de website te garanderen en onze diensten te verbeteren en stellen ons niet in staat conclusies te trekken over uw persoon.

Opslag van gegevens voor contractverwerking en bij het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u een klantenrekening opent. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van het contract en de behandeling van uw vragen. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u hierna informeren. De verwijdering van uw klantenrekening is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die voor dit doel in de klantenrekening is voorzien.

Indien u toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens, bieden wij u aan uw persoonlijke gegevens op te slaan in een met een wachtwoord beveiligde klantenaccount, zodat u uw naam en adres niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de volgende keer een aankoop doet. De gegevens worden dan automatisch in het bestelformulier ingevoerd.

U kunt ook uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin.

Doorgifte van gegevens voor de uitvoering van het contract

Voor de uitvoering van het contract geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste verzendonderneming, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is.

Voor de afwikkeling van betalingen geven wij de daarvoor vereiste betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan de door ons met de betaling belaste dienstverlener of aan de door u in het bestelproces gekozen betalingsdienst.

Gebruik van gegevens bij de inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de daarvoor benodigde of door u afzonderlijk verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiertoe in de nieuwsbrief is opgenomen.

Gebruik van gegevens voor reclame via e-mail zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van verzet

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiertoe in de reclame-e-mail is opgenomen, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Gebruik van gegevens voor publiciteit via de post en uw recht om bezwaar te maken

Verder behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover wij deze aanvullende informatie in het kader van de contractuele relatie van u hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en uw beroeps- of firmanaam in samengevatte lijsten op te slaan en voor onze eigen reclamedoeleinden te gebruiken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid.

Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten (zogenaamde sessiecookies).

Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google Analytics voor webanalyse

Deze Online-Shop maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browserplugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt op deze website. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Gebruik van Facebook plugins

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De social plugins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Social Plug-in van Facebook" of "Facebook Social Plugin". Een overzicht van de Facebook-plug-ins en hun verschijningsvorm vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke sociale plug-in bevat, brengt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook tot stand. De inhoud van de sociale plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bij Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Als u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct aan uw Facebook-profiel toewijzen. Als u interactief gebruik maakt van de sociale plug-ins, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken of een reactie te plaatsen, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Facebook-profiel en getoond aan uw Facebook-vrienden.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toekent, moet u zich bij Facebook uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Facebook-plug-ins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker" (https://www.slacklinetest.com/wp-content/uploads/2014/08/facebookblocker) of de script blocker "NoScript" (https://noscript.net/).

Recht op informatie en contact

U hebt het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en, indien van toepassing, het recht om deze gegevens te corrigeren, af te schermen of te wissen. Indien u vragen hebt over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, of indien u informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens wenst, evenals herroeping van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon.

check_circle Behulpzaam en persoonlijk contact
check_circle Aangroeigarantie
check_circle Frisse planten van topkwaliteit
check_circle Gratis bezorging
check_circle Klanten beoordelen ons met 5 / 5