incl. BTW & incl. bezorging

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen.

  1. Herroepingsrecht

Je hebt het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de begunstigde is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons het volgende toesturen

Gardline BV

Bornsedijk 60

7559 PT Hengelo

Nederland

Telefoon: 085-0475588, bereikbaar maandag - vrijdag, 8:00 - 18:00 uur

E-Mail: info@gardline.nl

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

  1. Hoe kan ik mijn bestelling herroepen?

Als je deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van jouw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.

Je dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop je ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons, Gardline BV - Bornsedijk 60 - 7559 PT Hengelo - Nederland, terug te zenden, of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als je de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. Jij draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen die door hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, bedragen deze kosten € 100,00 per pallet. Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het feit dat je de goederen hebt behandeld op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden


Voorbeeld van een annuleringsformulier

Indien je de overeenkomst wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.


Naar

Gardline BV

Bornsedijk 60

7559 PT Hengelo

Nederland

Telefoon: 085-0475588, bereikbaar maandag - vrijdag, 8:00 - 18:00

E-Mail: info@gardline.nl


Hierbij annuleer/ annuleren (*) ik/ wij (*) de door mij/ ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van

de volgende goederen (*): ..............................................................................................................................................................................

Besteld op (*)/ontvangen op (*): ..................................................................................................................................................................

Naam van de consument(en): ........................................................................................................................................................................

Adres van de consument(en): ........................................................................................................................................................................

Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van papieren mededeling): ..................................................................

Datum: .....................................................................................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is


Algemeen verzoek:

  • Voorkom beschadiging en vervuiling. Indien mogelijk, gelieve ons de goederen terug te zenden in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien je niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan een geschikte verpakking te gebruiken om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade, om schadeclaims te vermijden die te wijten zijn aan een gebrekkige verpakking.
  • Bel ons s.v.p. voordat je de goederen terugstuurt om de terugzending aan te kondigen. Op die manier stel je ons in staat de producten zo snel mogelijk toe te wijzen.
  • Graag maken wij je er op attent dat de in de vorige twee punten genoemde acties geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.
check_circle Behulpzaam en persoonlijk contact
check_circle Aangroeigarantie
check_circle Frisse planten van topkwaliteit
check_circle Gratis bezorging
check_circle Klanten beoordelen ons met 5 / 5