Mooie planten van hoge kwaliteit zorgen voor een vlotte groei en een mooie bloei in de tuin. De door jou gewenste haagplant wordt bij Gardline intensief gekweekt en verzorgd om je dit tuinplezier te bieden. In de boomkwekerij of op het containerveld groeien de planten uit van kleine plantjes tot volle haagplanten die wij je graag aanbieden.
Op deze pagina willen wij je uitleggen wat een containerveld is, hoe de haagplanten worden geteeld en welke planten in een containerveld worden geteeld.

Wat is een containerveld?

De meeste mensen zijn wel bekend met een kwekerij; meestal is dit een stuk grond in de open lucht waar lange rijen goed verzorgde haagplanten of bomen groeien. Een containerveldboomkwekerij is minder bekend.

Planten worden zowel op  een boomkwekerij als op een containerveld geteeld. Het verschil tussen deze twee soorten boomkwekerijen is de wijze van kweken. Op een kwekerij groeien de haagplanten op het land, terwijl de haagplanten op een containerveld in een pot groeien. Ook de verzorging, zoals het water geven en bemesten van de planten, verschilt enigszins. Een containerveld is vaak te herkennen aan de grote vlakte zwart (wortel)doek waarop lange rijen keurig verzorgde haagplanten en bomen in potten staan. Het permanente besproeiingssysteem op een containerveld is ook een onderscheidend kenmerk.

Waarom worden haagplanten op een containerveld gekweekt?

Als je alleen al naar het prijsverschil tussen haagplanten uit traditionele boomkwekerijen en dezelfde planten van het containerveld kijkt, rijst de vraag: "Waarom worden haagplanten op een containerveld gekweekt?".
Immers, bijvoorbeeld Thuja Brabant-planten die in de volle grond worden gekweekt, vormen dezelfde mooie, dichte Thuja-haag als de Thuja Brabant-haagplant die in een pot op het containerveld wordt gekweekt. Er is ook bijna geen verschil tussen de groenblijvende Laurierhaag van de Portugese Laurier die in het veld wordt gekweekt en de Portugese Laurier die in een pot wordt gekweekt.

De reden voor het prijsverschil is het verschil in kweekmethoden. De teelt van planten op het land van de traditionele kwekerij gebeurt anders dan de intensieve teelt van haagplanten in een pot op het containerveld.

De groei van de wortelkluit en de rooien van de haagplant verschillen enorm door de verschillende teeltmethoden. Het resultaat is vooral te vinden in de kluit van de haagplant. Zo kunnen de meeste planten die in het land worden gekweekt, worden geleverd in de maanden september/ oktober tot mei/ juni. Daarentegen kunnen wij haagplanten in pot jaarrond leveren, ook in de zomermaanden. Het is echter raadzaam niet te planten tijdens extreme weersomstandigheden, zoals hitte of langdurige droge of natte perioden.

Op de pagina Onze boomkwekerij geeft Gardline je graag informatie over het op het land kweken van haagplanten. Hieronder kun je lezen hoe wij jouw planten op ons containerveld kweken en verzorgen.

Planten kweken op het land of containerveld | Gardline

Het kweken van haagplanten

Elk jaar worden op de containervelden van Gardline vele haagplanten in potten gekweekt. Tijdens het groeiproces van de planten op het containerveld, zorgen wij intensief voor hen. Gardline is zich ervan bewust, dat planten beter groeien en zich beter ontwikkelen als ze de beste zorg krijgen. Daarom kun je bij Gardline gezonde en sterke haagplanten kopen in onze webshop Gardline.nl.

Het planten en verplanten van haagplanten

Wij kweken verschillende soorten haagplanten op ons containerveld. Vroeg in het voorjaar rooien we verschillende planten van het land, die we vervolgens overplanten in potten. Hierdoor is het mogelijk deze haagplanten vanaf eind mei in perfecte kwaliteit te leveren. Daarnaast komen planten vaak met naakte wortels of in zeer kleine potten bij ons. Blote wortel betekent als kale wortel, zonder aarde aan de wortel. Wanneer we haagplanten met blote wortel hebben, planten we ze zo snel mogelijk in een geschikte pot. Omdat planten met blote wortel zeer gevoelig zijn voor uitdroging van de wortel, is het belangrijk ze snel te planten.
De potten worden gevuld met potgrond, zodat de wortel onmiddellijk na het planten voldoende voeding krijgt en de haagplant goed kan groeien.

Als de planten niet verkocht worden, verplanten we de haagplanten meestal elk jaar. Dit betekent dat ze elk jaar een nieuwe, iets grotere pot krijgen. Daar zijn 2 redenen voor:

  • een van de redenen is dat de haagplant en natuurlijk de kluit elk jaar groeien. Hierdoor worden ze te groot voor de pot; het wortelgestel van de plant past gewoon niet meer in de pot.
  • de tweede reden is dat de meeste voedingsstoffen uit de potgrond na 1 jaar in de pot zijn opgebruikt. Om te groeien en een gezonde, sterke haagplant te bieden, moet de wortel worden voorzien van nieuwe voedingsstoffen.

Daarom worden planten die in potten worden gekweekt, jaarlijks in een nieuwe, steeds grotere pot geplant. Hierdoor kunnen de haagplant en de kluit zich optimaal ontwikkelen.

De ontwikkeling van haagplanten in pot is gemakkelijk zichtbaar en kan worden gecontroleerd. Als de pot voorzichtig van de kluit wordt getrokken en alle kleine, vaak witte wortels over en door de kluit heen groeien, dan zijn de wortels zeer goed ontwikkeld. Hoe meer vertakt en hoe langer de wortels zijn, hoe groter het bereik om voedingsstoffen en water op te nemen. Op die manier kan de haagplant perfect groeien. Haagplanten met een wijd vertakt wortelgestel hebben bijna 100% kans om in je tuin te groeien, in tegenstelling tot planten die weinig aandacht hebben gekregen.

Groeigarantie op de haagplanten

Zoals reeds geschreven, bevordert het jaarlijks verplanten van de kluit in een steeds grotere pot de ontwikkeling van de haagplant. In elke nieuwe pot krijgt de wortel nieuwe voeding en kan hij doorgroeien tot een volle kluit.
Het Gardline team weet dit als geen ander, en dit is ook de reden waarom wij alle haagplanten op het containerveld zo intensief kweken en verzorgen. Daardoor geven wij al onze klanten een maand lang 100% groeigarantie op al onze haagplanten.

Naast een goede kwaliteit van de kluit letten wij ook op de kwaliteit van het blad van de haagplant. Wij zorgen onder andere voor een goede locatie voor de plant. Immers, sommige haagplanten groeien het liefst in de schaduw, terwijl andere liever in de zon staan.
Ook is bij het plaatsen van de planten op het containerveld de onderlinge afstand van belang. Als de haagplanten te dicht op elkaar staan, zal een deel van het blad geen zonlicht krijgen. Dit loof zal op deze plaats slecht groeien of de plant kan zelfs bruin worden.

Water geven aan de haagplanten

Wanneer de planten in de pot met potgrond zijn geplant, is het belangrijk dat we de haagplanten daarna voldoende water geven. Water is een belangrijke voedingsstof voor planten en kluiten. Tijdens deze groeifase stimuleert water de nestvorming en de ontwikkeling van de wortels. Een teveel aan water dat de haagplanten verdrinkt is niet goed, maar de grond in de pot moet enigszins vochtig blijven. In tegenstelling tot planten op het land van de boomkwekerij, kunnen haagplanten op een containerveld geen water uit de grond opnemen en bepalen wij grotendeels hoeveel water de haagplant krijgt.
De bron van dit water is vaak een groot waterbassin. Van daaruit is een uitgebreid netwerk van leidingen en sproeiers over het containerveld aangelegd. Met behulp van geavanceerde technologie en het sproeisysteem krijgen de haagplanten regelmatig water. Dit kan automatisch gebeuren op vaste tijdstippen of handmatig, zodat de haagplanten voldoende water krijgen. In Nederland zijn groenbedrijven verplicht het retourwater op te vangen, waardoor wij een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu. In dit geval wordt het water niet geloosd, maar opgevangen. Dit gebeurt vaak in hetzelfde waterbassin van waaruit het water wordt gepompt.
Om te voorkomen dat het loof verbrandt, besproeien we de planten vooral 's avonds. In de wintermaanden besproeien we de haagplanten ook regelmatig 's nachts, zodat het blad niet bevriest.

Planten water geven op het containerveld | Gardline

Haagplanten bemesten

Zoals bekend, groeit de haagplant op een containerveld in een pot gevuld met potgrond. Na het planten wordt de haagplant dus voorzien van een goede voedingsstof. De plant zal sterk en vitaal blijven als ze het hele jaar door extra bemest wordt. Dit is de reden waarom Gardline het hele jaar door, en vooral in het voorjaar, extra meststoffen aan haagplanten geeft. We snoeien immers alle haagplanten in het voorjaar. De extra bemesting maakt de nieuwe scheuten ook sterker en voller.
Voor de bemesting van de haagplanten gebruiken wij natuurlijke voedingsstoffen en kunstmestsoorten. De eerste voedingsstof die de plant krijgt, is potgrond, een natuurlijke meststof. De extra voedingsstoffen zijn vaak vloeibare of korrelige kunstmest. Het voordeel van kunstmeststoffen is dat zij de haagplanten in één keer een groot aantal voedingssupplementen geven.
De vloeibare meststof wordt toegediend via het bestaande, moderne sproeisysteem; de vloeibare meststof wordt gelijktijdig met het water over de haagplant verspreid. Als haagplanten nog meer bemesting nodig hebben, geven we met de hand kunstmest in korrelvorm.

Een andere manier van bemesten is het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Om kwalitatief gezonde haagplanten te kweken, is het helaas noodzakelijk om ongewenste insecten en ziekten uit de buurt van de planten te houden.
Gardline doet dit op de meest milieuvriendelijke manier door er zo weinig mogelijk van te gebruiken. Pesticiden worden gebruikt op de vereiste tijdstippen per haagplant, zodat verspilling wordt voorkomen.
Zoals de meeste groenbedrijven is Gardline één met de natuur; wij willen de natuur zo weinig mogelijk schade toebrengen.

Het snoeien van haagplanten

Wij willen je gezonde, volle en goed vertakte planten bieden. Alles in de boomkwekerij en op het containerveld wordt daarop ingericht, en het snoeien van haagplanten is daar een belangrijk onderdeel van. Door regelmatig de haagplant te snoeien, wordt ze beter vertakt en dus voller. Nadat een plant is gesnoeid, stopt de groei van de gesnoeide tak. De plant wil echter groeien; er worden nieuwe scheuten geproduceerd. Deze nieuwe scheuten betekenen meer vertakking in de plant, zodat de haagplant voller en ondoorzichtiger wordt.

Op het containerveld snoeit het Gardline-team in het voorjaar alle haagplanten. Wij plannen de snoei van de planten in de periode na het gevaar voor vorst en vóór de langste dag van het jaar. Aangezien de jaarlijkse nieuwe groei van de plant in het voorjaar begint, proberen we zo vroeg mogelijk te snoeien. De meeste haagplanten worden bij voorkeur 2 keer per jaar gesnoeid. De tweede snoeibeurt vindt plaats in augustus of september. Na september worden de planten niet meer gesnoeid, waardoor ze kunnen afharden en de kans op vorstschade wordt verkleind.

Het snoeien van haagplanten op het containerveld gebeurt handmatig met een heggenschaar. Dit is niet mogelijk om dit machinaal te doen, omdat het kan gebeuren dat een plant op het containerveld omvalt door de wind. Daardoor kunnen de planten niet altijd in een rechte lijn met een tractor en een snijmachine worden doorgereden.

Het team van Gardline let bij het snoeien van verschillende haagplanten goed op het type plant. Zo snoeien wij de Thuja-haagplant anders dan de Taxus. We snoeien de Taxushaag, de verschillende Laurieren en de Glansmispel Red Robin elk jaar vrij radicaal. De Thuja-planten snoeien we iets terug, zoals de Thuja Brabant en de Thuja Smaragd.
Bij vormsnoei is het regelmatig snoeien van de planten zeer belangrijk. Alleen dan kunnen we de gewenste compacte vormen van de tuinplanten verkrijgen. De vormgesnoeide planten worden ook met de hand geknipt.

Jouw plantenbestelling verwerken

De meeste planten groeien in een paar jaar uit tot de gewenste kwalitatief hoogwaardige haagplanten op het containerveld. Zodra de kluiten zich sterk hebben ontwikkeld en de planten compact en volgroeid zijn, kunnen ze worden verkocht. Wij verkopen de haagplanten voornamelijk via onze webshop Gardline.nl.

Zodra je je keuze hebt gemaakt en wij je bestelling hebben ontvangen, gaat het team van Gardline aan de slag.
Wij verzamelen je gewenste haagplanten op het containerveld. Hiervoor gebruiken wij vorkheftrucks met speciale containers om de planten voorzichtig te vervoeren. De dag voordat de transporteur je haagplanten ophaalt, worden ze in dozen verpakt. Grotere haagplanten worden op pallets of in palletboxen geladen. Je bestelde planten zijn klaar voor verzending.

Planten van het containerveld verzamelen | Gardline

Welke haagplanten kweken we?

Op een containerveldboomkwekerij zijn de mogelijkheden zeer divers. Aangezien de teeltmethode zeer goed controleerbaar is en de planten vaak worden bewaterd en bemest met een geavanceerd sproeisysteem, is een veelvoud aan haagplanten mogelijk. De niet veeleisende haagplanten, zoals Coniferen en Buxus, maar ook de vormsnoeiplanten kunnen met een beetje zorg perfect op een containerveld worden gekweekt.

Er zijn veel kwekerijen die een beperkt aantal haagplantsoorten op hun containerveld telen. Deze kwekers zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in potplanten, zoals Thuja- en Taxusconiferen. Andere boomkwekers kweken alleen LaurierkersHulst of Buxusplanten. Er zijn ook boomkwekerijen die hun containergebied richten op vormsnoei planten zoals Leibomen.

Anderzijds zijn er groenbedrijven die op hun containerveld een verscheidenheid aan haagplantsoorten kweken. Dit zijn vaak grotere tuinbouwbedrijven met meer werknemers. Deze mensen hebben veel kennis over planten, zodat hun haagplanten ook de beste verzorging krijgen.

Op ons containerveld kweken we voornamelijk de traditionele haagplanten. Het team van Gardline is elke dag bezig de planten tot in perfectie te kweken, zodat wij je haagplanten van hoge kwaliteit kunnen aanbieden.
Wij hebben ook goede contacten met andere boomkwekerijen, zodat wij een breed assortiment planten kunnen aanbieden. Dit betekent dat wij je ook planten kunnen leveren die wij zelf niet kweken. Omdat deze boomkwekerijen gespecialiseerd zijn in hun eigen plantensoorten en wij intensief contact met hen onderhouden, garanderen wij haagplanten van de hoogste kwaliteit. Daarom geeft Gardline je altijd een maand 100% groeigarantie op alle haagplantensoorten.

check_circle Behulpzaam en persoonlijk contact
check_circle Aangroeigarantie
check_circle Frisse planten van topkwaliteit
check_circle Gratis bezorging
check_circle Klanten beoordelen ons met 5 / 5